მთავარი არქივი პირდაპირი ტრანსლიაცია - LIVE

არჩევნები 2016

არჩევნები 2016

2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები

პოლიტიკური რეკლამი ფასები სექტემბერი-ოქტომბერი თვე (PDF) 

 

1. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 15/06/2016 – 21/06/2016-ს   ჩათვლით (download)

2. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 22/06/2016 – 28/06/2016-ს   ჩათვლით (download)

3. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 29/06/2016 – 05/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

4. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 06/07/2016 – 12/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

5. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 13/07/2016 – 19/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

6. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 20/07/2016 – 26/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

7. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 27/07/2016 – 02/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

8. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 03/08/2016 – 09/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

9. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 10/08/2016 – 16/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

10. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 15/08/2016 – 21/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

11. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 22/08/2016 – 28/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

12. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 29/08/2016 – 04/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

13. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 05/09/2016 – 11/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

14. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 12/09/2016 – 18/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

15. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 19/09/2016 – 25/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

16. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 26/09/2016 – 02/10/2016-ს   ჩათვლით (download)

 

მის: ალ. ყაზბეგის N47

ტელ: 599 35 20 30