ზოგიერთი იქამდეც მივიდა, რომ საერთოდ უარყო არსებობა ბოროტი სულისა. ლათინურ ამერიკაში მთელი მოძღვრებაც კი შეიქმნა ბოროტი სულის არარსებობის დასამტკიცებლად და ეს მაშინ, როცა იგი არსებობს და დიდი გავლენაც აქვს ადამიანზე.
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს – პატრიარქი ილია II